Select Page

โปรแกรมบริหารร้านทอง

ระบบบริหารร้านทอง (GPOS)

ระบบซื้อขายทองรูปพรรณ

 • ควบคุมราคาทองหน้าร้าน ดึงจากราคาสมาคมอัตโนมัติ
 • ควบคุมราคาขาย สูตรราคาซื้อทองเก่า ราคาเปลี่ยน ตามตารางราคาซื้อขายทองสมาคม
 • ควบคุมราคาขายและต้นทุนสำหรับพนักงาน
 • สามารถออกใบกำกับภาษีและรายงานภาษีขาย ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ
 • ใช้ไอแพ็ดหรือมือถิอขายสินค้าที่หน้าร้าน เพื่อไปแสดงในหน้าขายของโปรแกรมที่อยู่หลังร้านได้ (option นี้ต้องมี gpos web)
 • ออกรายงานภาษีขาย หรือ ซื้อทองเก่าอัตโนมัติ
 • นำสินค้าขึ้นแสดง ในแอพ บนมือถือ เพื่อทำการโปรโมทสินค้าลูกค้าที่ใช้แอพ สามารถส่งรูปสินค้าเพื่อสอบถามในไลน์ ของร้านได้ทันที
 • สามารถขายทองแบบผ่อนชำระ
 • รับเงินจากลูกค้าได้ทั้งจากการโอน เงินสด เครดิต พร้อมหักส่วนลดจากบัตรกำนัล และรายงานแสดงเงินโอนเข้าธนาคาร

 ระบบออมทอง ออมเงิน

 • ออมทอง สะสมซื้อทอง โดยการฝากเงินเพื่อซื้อทอง และจะตัดเป็นน้ำหนักทอง ณ วันที่ฝากเงิน
 • ออมเงิน ฝากเงินไว้กับทางร้านเพื่อ ใช้ซื้อทอง
 • เงินออมสามารถนำไปชำระ ดอกเบี้ยขายฝาก หรือ ใช้ซื้อทอง
 • ลูกค้าของทางร้านสามารถทำการออมเงินออมทองผ่าน แอพ และดูประวัติการออม

ระบบบริหารงานสต็อกทองรูปพรรณและสต็อกทองเก่า

 • สต็อกหน้าร้าน และสามารถเติมทองหน้าร้าน หรือโอนทอง ระหว่างสาขาได้ รวดเร็วและปลอดภัย
 • เช็คสต็อกทองเก่า แยกเปอร์เซ็นต์ทองเก่าจากการซื้อคืนหน้าร้านและทองเก่าหลุดจำนำ
 • สามารถจัดการระบบการสั่งทองหรือเติมสต็อกหน้าร้าน และร้านส่งได้
 • สามารถตรวจนับสต็อกทองด้วยระบบ RFID อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยเครื่องสแกน rfid แบบมือถือต่อกับโปรแกรม ผ่าน bluetooth
 • สามารถดูสต็อกย้อนหลังได้ว่า ณ วันนั้นมีทองอยู่เท่าไหร่ และมีรายการเข้าออก ณ วันนั้นๆ 
 • พิมพ์บาร์โค๊ต หรือ qr code ของสินค้าเพื่อสแกนขาย หรือ สแกนนับสต๊อก
 • พิมพ์ใบรับประกันสินค้าและกำหนดโปรโมชั่นแลกของรางวัล และสต๊อกของรางวัล

ระบบบริหารงานสต็อกทองรูปพรรณและสต็อกทองเก่า

 • สต็อกหน้าร้าน และสามารถเติมทองหน้าร้าน หรือโอนทอง ระหว่างสาขาได้ รวดเร็วและปลอดภัย
 • เช็คสต็อกทองเก่า แยกเปอร์เซ็นต์ทองเก่าจากการซื้อคืนหน้าร้านและทองเก่าหลุดจำนำ
 • สามารถจัดการระบบการสั่งทองหรือเติมสต็อกหน้าร้าน และร้านส่งได้
 • สามารถตรวจนับสต็อกทองด้วยระบบ RFID อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยเครื่องสแกน rfid แบบมือถือต่อกับโปรแกรม ผ่าน bluetooth
 • สามารถดูสต็อกย้อนหลังได้ว่า ณ วันนั้นมีทองอยู่เท่าไหร่ และมีรายการเข้าออก ณ วันนั้นๆ 
 • พิมพ์บาร์โค๊ต หรือ qr code ของสินค้าเพื่อสแกนขาย หรือ สแกนนับสต๊อก
 • พิมพ์ใบรับประกันสินค้าและกำหนดโปรโมชั่นแลกของรางวัล และสต๊อกของรางวัล

ระบบขายฝากและควบคุมสต็อกขายฝาก

 • รองรับระบบสมาร์ทการ์ด เมื่อรับจำนำ จะสามารถระบุตัวตนและข้อมูลทั้งหมดของผู้มาขายฝากได้ทันที
 • เก็บข้อมูลของลูกค้าประจำได้ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จำนวนเดือนพิเศษ
 • เก็บประวัติดี-เสีย ของการจำนำ เพื่อพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าได้
 • ถ่ายรูปสินค้าอัติโนมัติ ป้องกันการถกเถียงกับลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการสลับห่อ หรือสลับตั๋ว
 • คำนวณดอกเบี้ยของการเพิ่ม – ลดเงินต้น
 • ค้นหาตั๋วขายฝากได้จากหลายวิธี เช่น หาจากชื่อลูกค้า หาจากรูปสินค้า หรือหาจากบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
 • แยกประเภทสินค้าของสต็อกจำนำได้ แยกเปอร์เซ็นต์ทอง ประเภทสินค้า เบ็ดเตล็ด และแยกน้ำหนัก และต้นทุนของสินค้าแต่ละกลุ่ม
 • มีระบบ RFID เพื่อตรวจนับสต็อกสินค้าขายฝาก
 • มีระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเก็บลายนิ้วมือ และคันหารายการขายฝากจากลายนิ้วมือ

ระบบ CRM

 • สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้สวยงาม
 • เก็บประวัติการซื้อขาย จำนำ ต่อดอก ออมทอง ออมเงิน จองซื้อ จองขาย และ คะแนนสะสมของลูกค้า
 • สามารถเชื่อมต่อกับแอพไอโฟน และ แอนดรอย เพื่อให้ลูกค้าดูคะแนนสะสม (option กรณีมีแอพ)

รายงานต่างๆ

 • เก็บประวัติการขายของพนักงานและคำนวณค่าคอมมิชชั่น
 • สามารถแยกลิ้นชักพนักงาน
 • แสดงรายงานสรุปประจำวัน ซื้อ ขาย เปลี่ยน เงินสดคงเหลือ,สต็อกคงเหลือและรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ
 • แสดงรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนำ เช่น รายงานต่อดอก,จำนำ,ไถ่คืน,สินค้าครบกำหนด และเกินกำหนด
 • แสดงรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • ผู้บริหารสามารถดูรายการเคลื่อนไหวของร้านได้ผ่านแอพผู้บริหารใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นฐานข้อมูลที่ฝาก online

รายงานต่างๆ

 • เก็บประวัติการขายของพนักงานและคำนวณค่าคอมมิชชั่น
 • สามารถแยกลิ้นชักพนักงาน
 • แสดงรายงานสรุปประจำวัน ซื้อ ขาย เปลี่ยน เงินสดคงเหลือ,สต็อกคงเหลือและรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ
 • แสดงรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนำ เช่น รายงานต่อดอก,จำนำ,ไถ่คืน,สินค้าครบกำหนด และเกินกำหนด
 • แสดงรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • ผู้บริหารสามารถดูรายการเคลื่อนไหวของร้านได้ผ่านแอพผู้บริหารใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นฐานข้อมูลที่ฝาก online 

ระบบ CRM

 • สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้สวยงาม
 • เก็บประวัติการซื้อขาย จำนำ ต่อดอก ออมทอง ออมเงิน จองซื้อ จองขาย และ คะแนนสะสมของลูกค้า
 • สามารถเชื่อมต่อกับแอพไอโฟน และ แอนดรอย เพื่อให้ลูกค้าดูคะแนนสะสม (option กรณีมีแอพ)

GPOS Wholesale

ระบบการขาย

 • ควบคุมระบบการขายสินค้า
 • สามารถทำการขายสินค้าผ่าน Ipad ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยส่งรายการขายไปยังแคชเชียร์ได้เลย
 • ควบคุมระบบการมาทองเก่าของลูกค้า
 • ควบคุมระบบการคืนทองชำรุด
 • ควบคุมระบบการตัดราคาซื้อ-การตัดราคาขาย
 • ควบคุมระบบการเคลียร์บิลต่าง ๆ ของลูกค้า
 • ควบคุมระบบการชำระเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินสด, เครดิต, เช็ค และการโอนเงิน
 • ควบคุมระบบการกำหนดสูตรในการซื้อ-ขายทอง แต่ละประเภท
 • ออกใบกำกับภาษีซื้อขายทอง
 • ออกรายงานภาษีซื้อขายทองตามรูปแบบของกรมสรรพากร

ระบบสต็อก

 • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือตามประเภท กลุ่ม หรือเปอร์เซ็นสินค้าที่ต้องการได้
 • ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าคงเหลือในสต็อกได้
 • ค้นหารายการสินค้าที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว

ระบบสต็อก

 • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือตามประเภท กลุ่ม หรือเปอร์เซ็นสินค้าที่ต้องการได้
 • ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าคงเหลือในสต็อกได้
 • ค้นหารายการสินค้าที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ CRM

 • สามารถกำหนดให้เครดิตลูกค้าในการค้างเงินและค้างทองได้
 • สามารกำหนดอัตราดอกเบื้ยค่าปรับให้กับลูกค้าได้
 • สามารถกำหนดส่วนลดของสินค้าตามลูกค้าได้
 • สามารถดูประวัติการค้างเงิน การค้างทองลูกค้าได้
 • สามารถดูประวัติการฝากเงิน การฝากทองลูกค้าได้
 • สามารถกำหนดการจองซื้อ-จองขายทอง ของลูกค้าได้
 • สามาถพิมพ์บัตรสมาชิกได้