GoldShop Management System (ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านทอง)

ระบบซื้อขายทองรูปพรรณ

  • ควบคุมราคาทองหน้าร้าน ดึงจากราคาสมาคมอัตโนมัติ

  • ควบคุมราคาขาย สูตรราคาซื้อทองเก่า ราคาเปลี่ยน ตามตารางราคาซื้อขายทองสมาคม

  • ควบคุมราคาขายและต้นทุนสำหรับพนักงาน

  • สามารถออกใบกำกับภาษีและรายงานภาษีขาย ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ

  • สามารถขายสินค้าจากไอแพ็ดหรือมือถิอ เพื่อไปแสดงในหน้าขายของโปรแกรมได้

  • ออกรายงานภาษีซื้อทองเก่าอัตโนมัติ

ตัวอย่างหน้าจอซื้อขายทอง


ตัวอย่างหน้าจอออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน


ระบบบริหารงานสต็อกทองรูปพรรณและสต็อกทองเก่า

  • สต็อกหน้าร้าน และสามารถเติมทองหน้าร้าน หรือโอนทอง ระหว่างสาขาได้ รวดเร็วและปลอดภัย

  • เช็คสต็อกทองเก่า แยกเปอร์เซ็นต์ทองเก่าจากการซื้อคืนหน้าร้านและทองเก่าหลุดจำนำ

  • สามารถจัดการระบบการสั่งทองหรือเติมสต็อกหน้าร้าน และร้านส่งได้

  • สามารถตรวจนับสต็อกทองด้วยระบบ RFID อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  • สามารถดูสต็อกย้อนหลังได้ว่า ณ วันนั้นมีทองอยู่เท่าไหร่ และมีรายการเข้าออกเท่าไหร่

ตัวอย่างหน้าจอนับสต็อกทอง

ระบบขายฝากและควบคุมสต็อกขายฝาก

  • รองรับระบบสมาร์ทการ์ด เมื่อรับจำนำ จะสามารถระบุตัวตนและข้อมูลทั้งหมดของผู้มาขายฝากได้ทันที

  • เก็บข้อมูลของลูกค้าประจำได้ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จำนวนเดือนพิเศษ

  • เก็บประวัติดี-เสีย ของการจำนำ เพื่อพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าได้

  • ถ่ายรูปสินค้าอัติโนมัติ ป้องกันการถกเถียงกับลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการสลับห่อ หรือสลับตั๋ว

  • คำนวณดอกเบี้ยของการเพิ่ม - ลดเงินต้น

  • ค้นหาตั๋วขายฝากได้จากหลายวิธี เช่น หาจากชื่อลูกค้า หาจากรูปสินค้า หรือหาจากบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

  • แยกประเภทสินค้าของสต็อกจำนำได้ แยกเปอร์เซ็นต์ทอง ประเภทสินค้า เบ็ดเตล็ด และแยกน้ำหนัก และต้นทุนของสินค้าแต่ละกลุ่ม

  • มีระบบ RFID เพื่อตรวจนับสต็อกสินค้าขายฝาก

ตัวอย่างหน้าจอคิดดอกเบี้ย

ระบบ CRM

  • สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้สวยงาม

  • การเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ และเน้นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า

  • เก็บประวัติการซื้อขาย จำนำ ต่อดอก กำหนดคะแนนสะสมได้

  • สามารถพิมพ์ใบรับประกันสินค้าและกำหนดโปรโมชั่นแลกของรางวัล

ระบบอื่นๆ

  • เก็บประวัติการขายของพนักงานและคำนวณค่าคอมมิชชั่น

  • รองรับระบบบาร์โค้ด, RFID,Smart Card,IPad

  • สามารถขายทองแบบผ่อนชำระ

  • ระบบออมทอง

  • สามารถแยกลิ้นชักพนักงาน

  • แสดงรายงานสรุปประจำวัน ซื้อ ขาย เปลี่ยน เงินสดคงเหลือ,สต็อกคงเหลือและรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ

  • แสดงรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนำ เช่น รายงานต่อดอก,จำนำ,ไถ่คืน,สินค้าครบกำหนด และเกินกำหนด

  • แสดงรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว

ตัวอย่างหน้าจอรายงานสรุปประจำวัน