การตั้งค่า – ปัญหา เครื่องพิมพ์

1.ให้เข้าไปที่ Control Panel >> Hardware and Sound >> Devices and Printers หาปริ้นเตอรที่ชื่อ OneNote For Windows10 จากนั้นให้ทำการลบปริ้นเตอร์นี้ออก โดย คลิกขวา >> Remove Driver แล้วลองปริ้นใหม่อีกครั้ง

2.ถ้าทำตามขั้นตอนที่ 1 แล้วยังไม่ได้ให้ทำการถอนการติดตั้ง และลง Deiver ใหม่โดยเข้าไปที่ Control Panel >> Programs >> Programs and Features >> คลิกขวา Uninstall Epson Advanced Driver 4

3.ขั้นตอนการติดตั้ง Driver Epson TMU220A เข้าไปที่หน้า Desktop >>This PC >>Drive D >> Fodel Quark301 >> Support Software >> Setup  APD_407EWM

1.ให้เข้าไปที่ Control Panel >> Hardware and Sound >> Devices and Printers >> คลิกขวาเลือก Printing preferences >> กดแก้ไขเพื่อตั้งค่าไซต์ของสติกเกอร์ เมื่อตั้งเสร็จ กดตกลง

** Size ของสติกเกอร์จะแบ่งเป็น  75*13 มิลลิเมตร  , 80*15 มิลลิเมตร เป็นต้น

1.2 กราฟฟิก ให้เลือกแบบไม่มี

1.3 ม้วนฉลากให้เลือก >>การโอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก >> ฉลากที่มีช่องว่าง >> ความสูงของช่องว่า (2 MM หรือ 3 mm)

1.4 ตัวเลือกให้ตั้งความเร็วในการพิมพ์เป็น 76.20 mm/วินาที >> ความเข้มให้ปรับเป็น 14 จากนั้นกด OK เป็นการเสร็จสิ้น

วิธีคาริเบสปริ้นเตอร์บาร์โค้ด กรณีปริ้นไม่ตรงดวง รุ่น TSC TTP 244 Pro

1.ปิด Printer
2.กดที่ปุ่ม PAUES ค้างเอาไว้และเปิดเครื่องปริ้น
3.ไฟจะขึ้นสลับเขียวแดงกระพริบ
4.เช็คที่ตัวสติกเกอร์ว่าตรงรอยฉีกพอดีไหม แล้วทำการกด FEED เพื่อรีเช็คว่าออกมาแค่ 1 ดวงไหม

วิธีคาริเบสปริ้นเตอร์บาร์โค้ด กรณีปริ้นไม่ตรงดวง รุ่น TSC TE210

1.ให้กดที่ปุ่ม FEED ค้างเอาไว้และเปิดเครื่องปริ้น รอให้สัญญาณไฟสีเขียนขึ้นแล้วกดปล่อยมือออกจะปุ่ม FEED ให้กระดาษไหลออมาจนหยุด จากนั้นให้กดที่ปุ่ม FEED อีกครั้งเพื่อ รีเช็คถ้าออกมา 1 ดวงก็เป็นอัยเสร็จสิ้น

Scroll to Top