โปรแกรมบริหารร้านจิวเวลรี่

JPOS

ระบบขายสินค้า
– สามารถทำงาน Online ได้หลายสาขา
– ระบบขาย ซื้อคืน ขายจากการยืม จิวเวลรี่
– ระบบการขายอัญมณี
– สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้

ระบบงานสั่ง – งานซ่อม
– ระบบงานสั่ง-งานซ่อม พิมพ์ใบมัดจำให้ลูกค้าและพิมพ์ใบสั่งงานช่างได้
– แสดงประวัติการซื้อ-ขาย ข้อมูลงานสั่ง-งานซ่อม และประวัติการใช้สิทธิพิเศษของลูกค้า

ระบบจัดการสต็อกสินค้า
– ควบคุมสต็อก และตรวจนับสต็อกจิวเวลรี่,สต็อกอัญมณี
– สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาและโอนสินค้าระหว่าสต็อก
– สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและบุคคลภายนอก
– แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสรุปประจำวัน,รายงานลูกค้ายืมสินค้า

รองรับระบบบาร์โค้ด,RFID,สมาร์ทการ์ด
– รองรับระบบผ่อนชำระ
– สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน

JPOS Plus

ระบบสต็อกสินค้า
– สามารถทำงานออนไลน์ ได้หลายสาขา
– ระบบขาย ซื้อคืน ยืมคืน จิวเวลรี่ ตัวเรือน
– สินค้า 1 รหัส สามารถมีได้หลายชิ้น
– ควบคุมสต็อก ตรวจนับสต็อกจิวเวลรี่,สต็อกตัวเรือน,สต็อกอัญมณี

ระบบออกใบรับประกันสินค้า
– ระบบงานซ่อม และพิมพ์ใบงานซ่อมให้ช่างได้
– สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน
– สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้า ได้จากสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อหรือสินค้าขายดี
– สามารถออกใบกำกับภาษี ออกใบส่งสินค้าได้
– สามารถบันทึกบิลรับเข้าสินค้า ตัวเรือน วัตถุดิบ พร้อมปรับปรุงเข้าสต็อกสินค้าอัตโนมัติและพิมพ์บาร์โค้ดได้
– สามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์เอ็กเซลได้

ระบบโอนสินค้าระหว่างสาขา
– สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาและโอนสินค้าระหว่างสต็อกได้
– สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและบุคคลภายนอก
– รองรับระบบบาร์โค้ด
– แสดงประวัติการซื้อ-ขาย
– มีระบบบัญชี รายรับ-รายจ่าย
– แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว,รายงานสรุปประจำวัน

JPOS Turbo

ระบบสต็อก
– ควบคุมสต็อก ตรวจนับสต็อกจิวเวลรี่,สต็อกอัญมณี,สต็อกอะไหล่
– สามารถนำสินค้า ภายในสต็อกอัญมณี และสต็อกอื่นๆไปผลิต เป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้
– แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสต็อกอะไหล่

ระบบขายสินค้า
– ระบบขาย-ซื้อคืนจิวเวลรี่, ขายเพชร/พลอย, ขายอัญมณีหน้าร้าน, ขายอัญมณีจากลูกค้าหรือจากเซลล์, ขายอะไหล่
– แสดงประวัติการซื้อ-ขาย ข้อมูลงานสั่ง-งานซ่อม ข้อมูลสต็อกอัญมณี ข้อมูลสินค้าที่ยืม การผ่อนสินค้า
– แสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ เช่น รายงานสต็อกสินค้าคงเหลือ,รายงานการขายสินค้า,รายงานสินค้าขายดี,รายงานสต็อกอะไหล่
– สามารถทำงาน Online ได้หลายสาขา

ระบบออกรายงาน
– สามารถบันทึกการชำระเงินมัดจำของลูกค้า และตรวจสอบรายการลูกค้าค้างชำระรวมทั้งยอดค้างชำระได้
– สามารถออกใบรับประกันสินค้าพร้อมเงื่อนไขการรับซื้อคืน
– สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้
– สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้
– สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาและโอนสินค้าระหว่างสต็อกได้
– สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและบุคคลภายนอก
รองรับระบบบาร์โค้ด,สมาร์ทการ์ด

Scroll to Top