โปรแกรมบริหารโรงงานร้านจิวเวลรี่ (JMS)

JMS

ฝ่ายการขายและการตลาด
– สามารถเก็บข้อมูลโมเดลสินค้าและโมเดลชิ้นส่วน แต่ละชิ้นว่าใช้โลหะชนิดใด ใช้เพชร-พลอย ใดบ้าง เก็บอัตราค่าฝัง ค่าชุบ และสูตรของราคา Silver หรือ Gold ในแต่ละวัน เพื่อให้ง่ายสำหรับการโค้ดราคาให้ลูกค้า
– สามารถกำหนดหน่วยเงินได้หลายหน่วย เช่น USD, EURO, THB
– ประเมินราคาสินค้า ออกใบ Quotation, Performa Invoice, Packing List, ทำแคตตาล็อกสินค้า และส่ง e-mail ให้ลูกค้าได้
– การปรับราคาสินค้าในโมเดลอัตโนมัติ
– สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียด เช่น สถานที่จัดส่งสินค้า, ตราตอก ที่ลูกค้าต้องการ, Mark up, ประวัติการซื้อขาย
– สามารถพิมพ์แคตตาล็อกสินค้า พร้อมรูปภาพสินค้าได้
สามารถออก Invoice และ Packing List ได้อย่างรวดเร็ว
– สามารถกำหนดราคา Mark up ตามลูกค้าแต่ละราย, Mark up ในแต่ละโลหะ หรือวัตถุดิบ, Mark up จากราคาต้นทุนสุทธิ หรือจะ Mark up ตามแต่ละใบเสนอราคา
– สามารถแยกส่วนการทำงานระหว่างการผลิต ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนของช่างและส่วนของงานขาย ซึ่งแสดงข้อมูลในส่วนของ Sale&Marketting
– ใช้งานร่วมกันกับบัตรแม่เหล็ก เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้

ฝ่ายการผลิต
– นำข้อมูลจาก Sale Order มาออกเลขที่ใบผลิตให้อัตโนมัติ พร้อมออกใบประเมินวัตถุดิบได้
– กำหนดขั้นตอนการผลินได้เอง ระบุการจ่ายงานช่างใน ช่างนอกได้
– สามารถแสดงรายละเอียดมูลค่าความสูญเสียในการผลิต (Loss)
– รองรับระบบ Barcode เพื่อการผลิตและสำหรับการขายได้
– รับ-จ่ายงานทุกขั้นตอนการผลิต รับ-จ่ายวัตถุดิบให้ช่าง และสามารถพิมพ์ใบรับ-จ่ายงาน

ฝ่ายคลังสินค้า
– มีระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณ์ สต็อกแม่พิมพ์
– มีระบบจัดซื้อและรับเข้า ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ สินค้าประกอบ
– สามารถกำหนด Location ของสินค้าได้ เช่น สินค้าตัวอย่าง
– สามารถคำนวณราคาทองเค ชนิดต่างๆ ให้อัตโนมัติ

Scroll to Top