วิธีแก้ไข การทำรายการเกี่ยวกับสต็อกทอง ผิด

1.เมื่อทำรายการนำออกผิดและปรับปรุงสต๊อกไปแล้วให้ทำการนำเข้าสินค้าโดยไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง > บันทึกการนำเข้าทอง

2.เมื่อเข้าไปที่เมนูบันทึกการนำเข้าทองแล้วให้กดปุ่มเพิ่ม

 

3.เลือกโรงงาน/ร้านส่งที่ต้องการและกดปุ่มบันทึก

 

4.กดปุ่มเพิ่มเพื่อเลือกรายการสินค้าที่นำออกผิด

 

5.เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่มแสดงข้อมูล จะแสดงรายละเอียดของสินค้าขึ้นมา หลังจากนั้นให้ใส่จำนวนที่ต้องการนำเข้า และกดปุ่มบันทึก เมื่อใส่สินค้าครบแล้วให้กดปุ่มปิด

 

6.โปรแกรมจะกลับมาที่หน้านำเข้าให้กดปุ่มบันทึกอีกครั้ง จะมีข้อความถามว่า ต้องการบันทึกข้อมูลลงในสต๊อกด้วยหรือไม่ให้กด Yes

เมื่อทำรายการนำออกทองเก่าผิด จะต้องทำการยกเลิกรายการที่ผิด และทำรายการใหม่อีกครั้ง โดยในการยกเลิกรายการ ต้องเป็นผู้ใช้ระดับ Admin ซึ่งมีวิธีการยกเลิกรายการดังนี้

1.เข้าโปรแกรมโดยต้องเป็นผู้ใช้ในระดับ “Admin”

2.เปิดหน้าต่างการนำออกทองเก่า (> ซื้อขายทอง > บันทึกการนำออกทองเก่า)

 

3.ค้นหารายการที่ทำผิด

 

4.คลิกขวาที่รายการที่ต้องการยกเลิกจะปรากฏเมนู เลือก “ยกเลิกบิล”

 

5.เมื่อปรากฏกล่องข้อความยืนยัน กดปุ่ม “yes” รายการจะถูกยกเลิก และสามารถลงรายการใหม่ได้

การปรับปรุงสต็อกทองเก่า มีกรณีไหนบ้าง

1.กรณีที่ตรวจนับสต็อกทองเก่าแล้ว น้ำหนักไม่ตรง กับสต็อกจริง อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าในระบบ

2.กรณีที่เริ่มใช้ระบบครั้งแรก กรณีที่มีทองเก่าในร้าน ให้แยกทองเก่าออกตามเปอร์เซ็นต์ทองก่อน แล้วจึงนำน้ำหนักแต่ละเปอร์เซ็นต์มาปรับปรุง พร้อมต้นทุนเฉลี่ย (หากไม่มีให้เอาราคาทองรับซื้อล่าสุดมาใส่ตั้งต้น)

3.การปรับปรุงนอกจากปรับปรุง น้ำหนัก เพิ่ม/ลด แล้ว ก็ยังสามารถปรับปรุง ต้นทุนเฉลี่ยบาทละได้ด้วย

4.น้ำหนักที่ปรับปรุง มีหน่วยน้ำหนักเป็นกรัม สามารถใส่จุดทศนิยมได้ 3 ตำแหน่ง เช่น 244 กรัม

ปรับปรุงสต๊อกทองเก่าผิด แก้ไขอย่างไร

ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่ เมนู “ซื้อ-ขายทอง” แล้วเลือก “ปรับปรุงสต็อกทองเก่า”

 

เลือกเมนู ซื้อ-ขาย และเลือก ปรับปรุงสต็อกทองเก่า

 

กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อ ทำการปรับปรุงสต็อก เพิ่ม หรือ ลด สต็อกทองเก่า

ปรับปรุงน้ำหนักเกินจากสต็อกจริง ให้ ทำการลดสต็อก ให้ปรับปรุงโดยการเลือก เปอร์เซ็นต์ทองที่ต้องการปรับปรุง โปรแกรมจะแสดง น้ำหนักเดิม (เป็นน้ำหนักจากสต็อกทองเก่าตามเปอร์เซ็นต์ที่เลือก หน่วยเป็นกรัม) และ ราคาเดิม (เป็นราคาเฉลี่ยบาทละในสต็อก) ซึ่งผู้ใช้ ไม่ต้องแก้ไข ตัวเลขทั้ง 2 ช่องนี้ จากนั้นเลือก แล้วเลือก  Option “ลด”  แล้วให้กรอกตัวเลขในช่อง “น้ำหนักปรับปรุง” ซึ่งเป็นน้ำหนักในระบบเกินจากสต็อกจริง แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เพื่อให้ โปรแกรมคำนวณ “น้ำหนักใหม่”

- น้ำหนักที่ปรับปรุงสามารถให้จุดทศนิยมได้ 3 ตำแหน่ง

- เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ปรับปรุง”

- เมื่อกดปุ่มปรับปรุง จะมี Message Box แจ้งเตือน เพื่อทำการยืนยันว่าจะปรับปรุงสต็อกจริงหรือไม่อีกครั้ง ให้ กดปุ่ม “Yes”

- หากมีปรับปรุงสต็อกสำเร็จ จะมี Message แจ้ง ให้กดปุ่ม OK

 

จากรูป ตัวอย่างลดสต็อก จาก น้ำหนัก 1551.98 กรัม ให้เหลือ 1550 กรัม โดยเอา น้ำหนักในระบบคือ 1551.98 – 1550 ได้เท่ากับ 1.98 กรัม เอาตัวเลขที่ได้ กรอกในช่อง น้ำหนักปรับปรุงแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อให้ระบบคำนวณ น้ำหนักใหม่ให้

- กรณีเมื่อกดปุ่ม “ปรับปรุง” แล้วขึ้น Message แจ้งว่า เลขที่ซ้ำ ให้กดปุ่ม < หลังช่องเลขที่บิลอีกครั้ง ระบบ จะสร้างเลขที่ให้ใหม่

- กรณีนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก มีการปรับปรุงสต็อก บนระบบ Online หรือ Network

ปรับปรุงน้ำหนักน้อยกว่าจากสต็อกจริง ให้ ทำการเพิ่มสต็อก ให้ปรับปรุงโดยการเลือก เปอร์เซ็นต์ทองที่ต้องการปรับปรุง โปรแกรมจะแสดง น้ำหนักเดิม (เป็นน้ำหนักจากสต็อกทองเก่าตามเปอร์เซ็นต์ที่เลือก หน่วยเป็นกรัม) และ ราคาเดิม (เป็นราคาเฉลี่ยบาทละในสต็อก) ซึ่งผู้ใช้ ไม่ต้องแก้ไข ตัวเลขทั้ง 2 ช่องนี้ จากนั้นเลือก แล้วเลือก  Option “เพิ่ม”  แล้วให้กรอกตัวเลขในช่อง “น้ำหนักปรับปรุง” ซึ่งเป็นน้ำหนักที่ในระบบ ขาดไป จากสต็อกจริง แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เพื่อให้ โปรแกรมคำนวณ “น้ำหนักใหม่”

- น้ำหนักที่ปรับปรุงสามารถให้จุดทศนิยมได้ 3 ตำแหน่ง

- เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ปรับปรุง”

- เมื่อกดปุ่มปรับปรุง จะมี Message Box แจ้งเตือน เพื่อทำการยืนยันว่าจะปรับปรุงสต็อกจริงหรือไม่อีกครั้ง ให้ กดปุ่ม "Yes"

- หากมีปรับปรุงสต็อกสำเร็จ จะมี Message แจ้ง ให้กดปุ่ม OK

 

จากรูป ตัวอย่าง เพิ่มสต็อก จาก น้ำหนัก 1550 กรัม ให้เป็น 1551.98 กรัม ให้เอา น้ำหนักในสต็อกจริงที่นับได้ 1551.98 – 1550 ได้เท่ากับ 1.98 กรัม เอาตัวเลขที่ได้ กรอกในช่อง น้ำหนักปรับปรุงแล้วกด ปุ่ม Enter เพื่อให้ระบบคำนวณ น้ำหนักใหม่ให้

- กรณีที่ใส่ราคาต้นทุนเฉลี่ยบาทละผิด ต้องการปรับปรุงเฉพาะราคาเฉลี่ยบาทละเฉลี่ย ของเท่าเก่าอย่างเดียว ก็สามารถแก้ไข ราคาได้ โดย ให้กรอก ตัวเลข “0” ในช่องน้ำหนักปรับปรุง แล้วกดปุ่ม Enter น้ำหนักใหม่ จะเท่ากับน้ำหนักเดิม แล้วกรอกข้อมูลเป็นตัวเลขในช่อง “ราคาใหม่” ที่ต้องการเปลี่ยน (สามารถใส่จุดทศนิยม ได้ 2 ตำแหน่ง) และกดปุ่ม ปรับปรุง

 

จากรูปตัวอย่าง ต้องการเปลี่ยน ราคาต้นทุนเฉลี่ยบาทละทองเก่า จาก 16032.77 เป็น 17000

 

ราคาหลังปรับปรุง จาก 16032.77 เป็น 17000

รายการปรับปรุงสต็อกทองเก่า จะเก็บประวัติการปรับปรุงไว้ สามารถเข้าไปดูในสต็อกการ์ดทองเก่าได้

 

การดูสต็อกการ์ด ดูตามสาขาที่ปรับปรุง และเปอร์เซ็นต์ทอง ที่ปรับปรุง  และยังสามารถเลือกดูตามช่วงวันที่ได้ด้วย

 

ผู้ใช้สามารถปรับปรุงสต็อกทองเก่าจากหน้าจอ สต็อกทองเก่าก็ได้  การใช้งานเหมือนกับเข้าจากเมนู ซื้อ-ขายทองปรับปรุงสต็อกทองเก่า

 

 

กดปุ่มปรับปรุงสต็อกทองเก่า

Scroll to Top