วิธีแก้ไข การทำรายการซื้อ-ขายผิด

โอนสินค้าระหว่างสาขาผิด

กรณีที่ใส่จำนวนสินค้าผิด หรือระบุชื่อสาขาปลายทางที่โอนสินค้าผิด หากทำการโอนข้อมูลไปยังสาขาปลายทางเรียบร้อยแล้ว ต้องให้สาขาปลายทาง ทำการโอนสินค้ากลับมาที่ต้นทางเท่านั้น

1.ไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง -> โอนสินค้าระหว่างสาขา

 

2.กดที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อทำรายการ

 

3.กรอกข้อมูลเพื่อทำรายการบันทึกข้อมูลโอนสินค้ากลับคืนไปยังสาขาต้นทาง

หมายเลข 1 = ระบบจะแสดงสาขาที่พนักงาน Login เข้าระบบ

หมายเลข 2 = เลือกสาขาปลายทางที่ต้องการโอนสินค้ากลับ

หมายเลข 3 = บันทึกข้อมูลการทำรายการ

หมายเลข 4 = เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ

หมายเลข 5 = ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการโอนกลับ

หมายเลข 6 = ลงรายการเพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้า

หมายเลข 7 = โอนสินค้ากลับไปสาขาที่ต้องการโอนกลับ

1.คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ไอคอนรายการขายฝาก

 

2.หลังจากคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ไอคอนรายการขายฝาก จะแสดงหน้าจอรายการขายฝากขึ้นมาให้ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ค้นหารายการขายฝาก

 

3.หลังจากกดปุ่ม ค้นหารายการขายฝาก จะแสดงหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขการค้นหารายการขายฝาก จากตัวอย่างในภาพจะค้นหาตามเลขที่ขายฝาก แล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ค้นหา

 

4.หลังจากที่ กดปุ่มค้นหา จะแสดงหน้าจอรายการขายฝากตามเงื่อนไขที่ค้นหา ให้คลิกขวาที่รายการขายฝากที่ต้องการแก้ไข และคลิกเลือก แก้ไข

 

5.หลังจากที่คลิกเลือก แก้ไข จะแสดงหน้าจอรายละเอียดรายการขายฝาก ให้ทำการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยที่คีย์ผิด และกดปุ่ม บันทึก(F12)

*หมายเหตุ สามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ Admin และ User ที่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลเท่านั้น

1.ไปที่ดูรายการขายฝาก

 

2.กดที่ ค้นหารายการขายฝาก ใส่เลขที่บิลที่เราใส่ผิดลงไปแล้วค้นหา

 

3.คลิกขวาที่รายการ กดแก้ไข

 

4.คลิกขวารายการที่ต่อดอกผิดเข้ามา กดลบ จะเป็นการลบรายการที่ต่อดอกผิดออกไป

 

5.จากนั้นกดต่อดอกเข้าใหม่ตามปกติ

1.ให้กดเข้าไปที่เมนูขายฝาก >  ดูรายการขายฝาก

 

2.กดปุ่มค้นหารายการขายฝาก

 

3.ใส่เลขที่ขายฝากที่ทำการไถ่คืนผิดและกดปุ่มค้นหา

 

4.โปรแกรมจะแสดงรายการที่ไถ่คืนผิดขึ้นมาให้กดปุ่มคลิกขวาที่รายการและเลือก ยกเลิกการไถ่คืน

 

5.จะขึ้นข้อความมาถามว่าต้องการยกเลิกการไถ่คืนเลขหรือไม่ ให้กด Yes

เมื่อผู้ใช้ทำรายการเพิ่มลดเงินต้นผิด ผู้ใช้ในระดับ Admin สามารถยกเลิกรายการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าโปรแกรมโดยต้องเป็นผู้ใช้ในระดับ “Admin”

2.เปิดหน้า “ดูรายการขายฝาก”(>ขายฝาก >ดูรายการขายฝาก หรือกดที่ปุ่ม    )

3.ค้นหารายการที่ต้องการแก้ไข

 

4.คลิกขวาที่รายการจากนั้นเลือกแก้ไข

 

5.เมื่อปรากฏหน้ารายการขายฝาก ให้เลือกแทป “เพิ่มลดเงินต้น”

 

6.คลิกขวาที่รายการเพิ่มลดเงินต้นที่ต้องการ จากนั้นเลือก “ลบ”

ใส่สินค้าขายฝากผิด คลิกที่ปุ่ม

1.กดปุ่มค้นหารายการขายฝากดังรูป

 

2.ใส่เลขที่ขายฝากในช่องเลขที่จากนั้นกดปุ่มค้นหา

 

3.คลิกขวาที่รายการเลือกแก้ไขดังรูป

 

4.เลือกรายการที่จะลบแล้วกดปุ่มเครื่องหมายลบ(-) จากนั้นใส่รายละเอียดสินค้าที่ถูกต้องใหม่แล้วกดปุ่มบวก(+)เพื่อลงรายการแล้วก็กดปุ่มบันทึก(F12)อีกที

กรณีที่ทำรายการขายทองผิดจะต้องทำการยกเลิกบิลที่ทำรายการผิดแล้วสินค้าจะคืนสต๊อกจึงทำรายการขายใหม่

 

1.ไปที่เมนู ซื้อ – ขายทอง  เลือก ดูรายการ POS ซื้อ – ขายทอง  จากนั้นเลือกเลขที่บิลที่ทำรายการผิด(กรณีที่ออกบิลvatแล้วต้องยกเลิกการออกvatก่อน โดยการคลิกขวาเลือกยกเลิกvatย่อหรือเต็ม)

 

2.คลิกขวาเลือก ยกเลิกบิล ตอบ Yes

 

3.จากนั้นจะขึ้นสถานะว่ายกเลิก แสดงว่ายกเลิกบิลเรียบร้อยแล้ว และสินค้าได้กลับคืนสต๊อกแล้ว จึงทำรายการใหม่

กรณีที่ทำรายการซื้อขายทองผิด ต้องไปทำการยกเลิกบิลซื้อขายทอง

1.ไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง -> ดูรายการ POS ซื้อ-ขายทอง

2.ค้นหาเลขที่บิลซื้อ-ขาย ที่ต้องการยกเลิก คลิกขวา -> เลือก “ยกเลิกบิล”

3.เมื่อกดยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะยกเลิกบิล

4.เมนู รายรับ – รายจ่าย ระบบจะทำการยกเลิกบิล รายการ รับ-จ่าย ให้อัตโนมัติหลังจากที่ได้ทำการยกเลิกบิลซื้อ-ขาย    เรียบร้อยแล้ว

 

1.เลือกที่เมนู ซื้อ-ขายทอง > ดูรายการ POS ซื้อ-ขายทอง

 

2.จากนั้นทำค้นหารายการที่ทำผิด เพื่อทำการยกเลิก

 

3.หากรายการที่เลือกมีการออกใบกำกับภาษี (VAT) ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกบิลได้ในทันทีจะต้อง คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ยกเลิกการออก Vat เต็ม หรือ Vat ย่อ ก่อนจึงจะสามารถทำการยกเลิกบิลได้

 

4.คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ยกเลิกบิล

 

5.เมื่อกดปุ่มยกเลิกบิลรายในช่อง สถานะยกเลิก ของรายการที่เลือกจะขึ้นว่า “ยกเลิก”

 

6.จากนั้นให้ทำรายการเปลี่ยนใหม่

1.กรณีเป็น Admin สามารถคลิกขวาลบหรือแก้ไขที่รายการเงินสด ณ ต้นวันหรือจะเป็นรายรับ-รายจ่ายอื่นๆเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ก็ได้ดังรูป

 

2.กรณีเป็น User สามารถแก้ไขได้อย่างเดียวเท่านั้นโดยการคลิกขวาและแก้ไขที่รายการดังรูป

 

3.หลังจากนั้นก็สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้แล้วกดปุ่มบันทึกดังรูป

1.ในกรณีทางลูกค้าต้องการออกบิล Vat แบบเต็ม  แต่ทำรายการผิดไปออกบิล Vat แบบย่อ

2.ขั้นตอนแรก ให้ทางลูกค้าคลิกขวาที่รายการ จากนั้นให้เลือก ยกเลิกการออก Vat ย่อ

 

3.จากนั้นให้ทางลูกค้าคลิกขวาที่รายการเดิมอีกครั้ง แล้วให้กดเข้าไปดูรายละเอียด

4.เมื่อเข้ามาให้หน้าขายแล้วให้ลูกค้าเลือก กด พิมพ์บิล Vat/บิลรับซื้อทองเก่า(เต็ม)

Scroll to Top