วิธีแก้ไข การทำรายการออมเงิน-ออมทอง ผิด

ออมเงินผิดสามารถแก้ไขได้โดยการถอนเงินมี 2 กรณีคือ

1.มีเลขที่สัญญา

2.ไม่มีเลขที่สัญญา

1.ถอนเงินโดยการปิดบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ามีเลขที่สัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถทำการปิดบัญชีได้

1.1.ให้ไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง แล้วเลือก เมนูถอนเงิน

 

1.2.เมื่อเข้ามาในหน้าถอนเงินแล้วให้กดปุ่มเพิ่ม

 

1.3.จากนั้นให้เลือกชื่อลูกค้าที่ทำรายการออมเงินผิด

 

1.4.เมื่อเลือกชื่อลูกค้าแล้วให้คลิกที่ปุ่มปิดบัญชีและกดบันทึก

 

1.5.เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วจากนั้นให้กด yes เพื่อทำการปิดบัญชี

 

2.แบบไม่มีเลขที่สัญญาให้ทำการถอนออกในจำนวนที่ออมเงินผิด

2.1 ให้ไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง แล้วเลือก เมนูถอนเงิน

 

2.2  เมื่อเข้ามาในหน้าถอนเงินแล้วให้กดปุ่มเพิ่ม

 

2.3 ค้นหาชื่อลูกค้าและใส่จำนวนเงินที่ออมผิด และกดปุ่มบันทึก

 

2.4.เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วจากนั้นให้กด yes เพื่อทำการบันทึกการถอนเงินออก

1.ไปที่เมนู ออมเงิน เพื่อออมเงินเข้าให้กับลูกค้าใหม่

 

2.เมื่อเข้าไปที่เมนูออมเงินแล้วให้ลูกค้ากด ที่  “เพิ่ม” เมื่อกด เพิ่ม แล้วให้กรอกรายละเอียด

 

3.กรอกชื่อลูกค้าและยอดเงินที่ถอนผิด

 

4.เมื่อทำการกดบันทึกตาม (3) แล้วจะเด้ง Pop up ขึ้นมา ถ้าจะบันทึกให้ตอบ ‘’YES’’ ถ้าไม่บันทึกให้ตอบ  ‘’No’’

1.ตัดบัญชีออมเงินผิดที่รายการขายทอง ให้เข้าไปค้นหาบิลขายของลูกค้ารายที่ตัดผิด ตรงเมนู ดูรายการ POS ซื้อ-ขายทอง แล้วค้นหาเลขที่บิลที่ผิดขึ้นมา

 

2.ถ้าบิลที่ตัดบัญชีผิด ยังไม่ออกใบกำกับภาษี ให้ทำการยกเลิกบิล (ต้องเป็นสิทธิผู้ใช้ระดับ Admin หรือ User ที่มีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลได้ จึงจะทำรายการยกเลิกบิลได้) โดย คลิกขวา ที่ตาราง ตรงเลขที่บิล แล้วเลือก เมนู “ยกเลิกบิล” จากนั้น ให้ไปทำรายการขายใหม่อีกครั้ง

 

3.กรณีที่บิลขาย ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ให้ทำการยกเลิกการออก Vat ก่อน แล้วพิมพ์ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกออกมาเก็บไว้ และ ให้ทำการยกเลิกบิล อีกครั้ง ก่อนที่จะ บันทึกรายการขายใหม่ เพื่อตัดบัญชีออมเงินให้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

Scroll to Top