คุณสมบัติของเทคโนโลยี RFID

– สามารถนับสต็อกทองรูปพรรณทั้งหน้าร้าน หลังร้าน สต็อกสินค้าจำนำ สต็อกสินค้าเบ็ดเตล็ดได้แม่นยำทั้งน้ำหนัก และจำนวน
– สามารถนับสต็อกได้ครั้งละ 400 tag ต่อถาด และนับต่อเนื่องได้มากกว่า 10,000 tag โดยใช้เวลานับไม่ถึง 15 วินาทีต่อถาด
– สามารถต่อกับตราชั่ง เพื่อเช็คน้ำหนักที่ชั่งได้จริงของสินค้าว่าตรงหรือไม่ หมดปัญหาเรื่อง tag อยู่แต่ตัวสินค้าไม่อยู่ หรือมีการสลับ tag สลับกัน
– tag ติดโลหะที่สามารถบันทึกข้อมูลของสินค้า
– tag สามารถบันทึกข้อมูลได้มากว่า 100,000 ครั้ง ความคุ้มทุนในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ
– tag มีความทนทานต่อความชื้น และความร้อนมากกว่าบาร์โค้ด จึงมีการนำ RFID Tag มาใช้งานแทนบาร์โค้ดในงานบางส่วน
– RFID ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับเครื่องอ่าน ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลได้
– สามารถอ่านพร้อมกันได้หลาย RFID Tag ในเวลาเดียวกัน
– เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ เทคโนโลยี RFID จัดได้ว่า เป็นเทคโนโลยีที่สามารถอ่านข้อมูลได้แม่นยำที่สุด

Scroll to Top