คุณสมบัติของเครื่องอ่านบัตร Smartcard

– ใช้งานได้กับบัตรสมาร์ทการ์ดได้หลายรูปแบบ เช่น บัตรประชาชน ฯลฯ
– สามารถเชื่อมต่อกับระบบ GoldShop2013,JPOS2013, และ JMS2013
– ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น
– ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100%

Scroll to Top