ระบบบริหารร้านทอง (GPOS)

GPOS

ระบบซื้อขายทองรูปพรรณ
– ควบคุมราคาทองหน้าร้าน ดึงจากราคาสมาคมอัตโนมัติ
– ควบคุมราคาขาย สูตรราคาซื้อทองเก่า ราคาเปลี่ยน ตามตารางราคาซื้อขายทองสมาคม
– ควบคุมราคาขายและต้นทุนสำหรับพนักงาน
– สามารถออกใบกำกับภาษีและรายงานภาษีขาย ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ
– ใช้ไอแพ็ดหรือมือถิอขายสินค้าที่หน้าร้าน เพื่อไปแสดงในหน้าขายของโปรแกรมที่อยู่หลังร้านได้ (option นี้ต้องมี gpos web)
– ออกรายงานภาษีขาย หรือ ซื้อทองเก่าอัตโนมัติ
– นำสินค้าขึ้นแสดง ในแอพ บนมือถือ เพื่อทำการโปรโมทสินค้าลูกค้าที่ใช้แอพ สามารถส่งรูปสินค้าเพื่อสอบถามในไลน์ ของร้านได้ทันที
– สามารถขายทองแบบผ่อนชำระ
– รับเงินจากลูกค้าได้ทั้งจากการโอน เงินสด เครดิต พร้อมหักส่วนลดจากบัตรกำนัล และรายงานแสดงเงินโอนเข้าธนาคาร

ระบบออมทอง ออมเงิน
– ออมทอง สะสมซื้อทอง โดยการฝากเงินเพื่อซื้อทอง และจะตัดเป็นน้ำหนักทอง ณ วันที่ฝากเงิน
– ออมเงิน ฝากเงินไว้กับทางร้านเพื่อ ใช้ซื้อทอง
– เงินออมสามารถนำไปชำระ ดอกเบี้ยขายฝาก หรือ ใช้ซื้อทอง
– ลูกค้าของทางร้านสามารถทำการออมเงินออมทองผ่าน แอพ และดูประวัติการออม

ระบบบริหารงานสต็อกทองรูปพรรณและสต็อกทองเก่า
– สต็อกหน้าร้าน และสามารถเติมทองหน้าร้าน หรือโอนทอง ระหว่างสาขาได้ รวดเร็วและปลอดภัย
– เช็คสต็อกทองเก่า แยกเปอร์เซ็นต์ทองเก่าจากการซื้อคืนหน้าร้านและทองเก่าหลุดจำนำ
– สามารถจัดการระบบการสั่งทองหรือเติมสต็อกหน้าร้าน และร้านส่งได้
– สามารถตรวจนับสต็อกทองด้วยระบบ RFID อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยเครื่องสแกน rfid แบบมือถือต่อกับโปรแกรม ผ่าน bluetooth
– สามารถดูสต็อกย้อนหลังได้ว่า ณ วันนั้นมีทองอยู่เท่าไหร่ และมีรายการเข้าออก ณ วันนั้นๆ
– พิมพ์บาร์โค๊ต หรือ qr code ของสินค้าเพื่อสแกนขาย หรือ สแกนนับสต๊อก
– พิมพ์ใบรับประกันสินค้าและกำหนดโปรโมชั่นแลกของรางวัล และสต๊อกของรางวัล

ระบบขายฝากและควบคุมสต็อกขายฝาก
– รองรับระบบสมาร์ทการ์ด เมื่อรับจำนำ จะสามารถระบุตัวตนและข้อมูลทั้งหมดของผู้มาขายฝากได้ทันที
– เก็บข้อมูลของลูกค้าประจำได้ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จำนวนเดือนพิเศษ
– เก็บประวัติดี-เสีย ของการจำนำ เพื่อพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าได้
– ถ่ายรูปสินค้าอัติโนมัติ ป้องกันการถกเถียงกับลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการสลับห่อ หรือสลับตั๋ว
– คำนวณดอกเบี้ยของการเพิ่ม – ลดเงินต้น
– ค้นหาตั๋วขายฝากได้จากหลายวิธี เช่น หาจากชื่อลูกค้า หาจากรูปสินค้า หรือหาจากบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
– แยกประเภทสินค้าของสต็อกจำนำได้ แยกเปอร์เซ็นต์ทอง ประเภทสินค้า เบ็ดเตล็ด และแยกน้ำหนัก และต้นทุนของสินค้าแต่ละกลุ่ม
– มีระบบ RFID เพื่อตรวจนับสต็อกสินค้าขายฝาก
– มีระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเก็บลายนิ้วมือ และคันหารายการขายฝากจากลายนิ้วมือ

ระบบ CRM
– สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้สวยงาม
– เก็บประวัติการซื้อขาย จำนำ ต่อดอก ออมทอง ออมเงิน จองซื้อ จองขาย และ คะแนนสะสมของลูกค้า
– สามารถเชื่อมต่อกับแอพไอโฟน และ แอนดรอย เพื่อให้ลูกค้าดูคะแนนสะสม (option กรณีมีแอพ)

รายงานต่างๆ
– เก็บประวัติการขายของพนักงานและคำนวณค่าคอมมิชชั่น
– สามารถแยกลิ้นชักพนักงาน
– แสดงรายงานสรุปประจำวัน ซื้อ ขาย เปลี่ยน เงินสดคงเหลือ,สต็อกคงเหลือและรายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องการ
– แสดงรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนำ เช่น รายงานต่อดอก,จำนำ,ไถ่คืน,สินค้าครบกำหนด และเกินกำหนด
– แสดงรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
– ผู้บริหารสามารถดูรายการเคลื่อนไหวของร้านได้ผ่านแอพผู้บริหารใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นฐานข้อมูลที่ฝาก online

GPOS Wholesale

ระบบการขาย
– ควบคุมระบบการขายสินค้า
– สามารถทำการขายสินค้าผ่าน Ipad ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยส่งรายการขายไปยังแคชเชียร์ได้เลย
– ควบคุมระบบการมาทองเก่าของลูกค้า
– ควบคุมระบบการคืนทองชำรุด
– ควบคุมระบบการตัดราคาซื้อ-การตัดราคาขาย
– ควบคุมระบบการเคลียร์บิลต่าง ๆ ของลูกค้า
– ควบคุมระบบการชำระเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินสด, เครดิต, เช็ค และการโอนเงิน
– ควบคุมระบบการกำหนดสูตรในการซื้อ-ขายทอง แต่ละประเภท
– ออกใบกำกับภาษีซื้อขายทอง
– ออกรายงานภาษีซื้อขายทองตามรูปแบบของกรมสรรพากร

ระบบสต็อก
– ตรวจสอบสินค้าคงเหลือตามประเภท กลุ่ม หรือเปอร์เซ็นสินค้าที่ต้องการได้
– ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าคงเหลือในสต็อกได้
– ค้นหารายการสินค้าที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ CRM
– สามารถกำหนดให้เครดิตลูกค้าในการค้างเงินและค้างทองได้
– สามารกำหนดอัตราดอกเบื้ยค่าปรับให้กับลูกค้าได้
– สามารถกำหนดส่วนลดของสินค้าตามลูกค้าได้
– สามารถดูประวัติการค้างเงิน การค้างทองลูกค้าได้
– สามารถดูประวัติการฝากเงิน การฝากทองลูกค้าได้
– สามารถกำหนดการจองซื้อ-จองขายทอง ของลูกค้าได้
– สามาถพิมพ์บัตรสมาชิกได้

Scroll to Top