วิธีแก้ไขทำรายการ ซื้อ-ขาย ผิด

1.กรณีที่ทำรายการชำระเงินผิดจะต้องทำการยกเลิกรายการที่ผิดแล้วทำรายการขายใหม่  โดยไปดูรายการที่ทำผิดจาก เมนู รายรับ – รายจ่าย

2.จากนั้นค้นหารายการที่ทำผิด นำเลขที่อ้างอิงไปค้นหาในเมนู ซื้อ – ขายทอง เพื่อทำการยกเลิก

3.เมื่อเข้ามาที่เมนู ซื้อ – ขายทอง แล้ว เลือก ดูรายการ POS ซื้อ – ขายทอง

4.นำเลขที่อ้างอิงจากหน้ารายรับ – รายจ่าย มาค้นหาในช่องเลขที่บิล

5.เมื่อรายการแสดงขึ้นมาแล้ว ให้คลิกขวา แล้วเลือก ยกเลิกบิล (กรณีที่ออกบิลvatแล้วต้องยกเลิกการออกvatก่อน โดยการคลิกขวาเลือกยกเลิกvatย่อหรือเต็ม)

6.ตอบ yes

7.จากนั้นจะเห็นว่า สถานะขึ้น ยกเลิก

8.กลับมาที่เมนู รายรับ – รายจ่าย นำเลขที่เอกสารมาเช็คดูสถานะบิลอีกครั้งว่าขึ้นสถานะ ยกเลิก หรือยัง  จากนั้นจึงทำรายการใหม่

โอนสินค้าระหว่างสาขาผิด

กรณีที่ใส่จำนวนสินค้าผิด หรือระบุชื่อสาขาปลายทางที่โอนสินค้าผิด หากทำการโอนข้อมูลไปยังสาขาปลายทางเรียบร้อยแล้ว ต้องให้สาขาปลายทาง ทำการโอนสินค้ากลับมาที่ต้นทางเท่านั้น

1.ไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง -> โอนสินค้าระหว่างสาขา

2.กดที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อทำรายการ

3.กรอกข้อมูลเพื่อทำรายการบันทึกข้อมูลโอนสินค้ากลับคืนไปยังสาขาต้นทาง

หมายเลข 1 = ระบบจะแสดงสาขาที่พนักงาน Login เข้าระบบ

หมายเลข 2 = เลือกสาขาปลายทางที่ต้องการโอนสินค้ากลับ

หมายเลข 3 = บันทึกข้อมูลการทำรายการ

หมายเลข 4 = เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ

หมายเลข 5 = ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการโอนกลับ

หมายเลข 6 = ลงรายการเพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้า

หมายเลข 7 = โอนสินค้ากลับไปสาขาที่ต้องการโอนกลับ

1.คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ไอคอนรายการขายฝาก

2.หลังจากคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ไอคอนรายการขายฝาก จะแสดงหน้าจอรายการขายฝากขึ้นมาให้ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ค้นหารายการขายฝาก

3.หลังจากกดปุ่ม ค้นหารายการขายฝาก จะแสดงหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขการค้นหารายการขายฝาก จากตัวอย่างในภาพจะค้นหาตามเลขที่ขายฝาก แล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ค้นหา

4.หลังจากที่ กดปุ่มค้นหา จะแสดงหน้าจอรายการขายฝากตามเงื่อนไขที่ค้นหา ให้คลิกขวาที่รายการขายฝากที่ต้องการแก้ไข และคลิกเลือก แก้ไข

5.หลังจากที่คลิกเลือก แก้ไข จะแสดงหน้าจอรายละเอียดรายการขายฝาก ให้ทำการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยที่คีย์ผิด และกดปุ่ม บันทึก(F12)

*หมายเหตุ สามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ Admin และ User ที่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลเท่านั้น

1.ไปที่ดูรายการขายฝาก

2.กดที่ ค้นหารายการขายฝาก ใส่เลขที่บิลที่เราใส่ผิดลงไปแล้วค้นหา

3.คลิกขวาที่รายการ กดแก้ไข

4.คลิกขวารายการที่ต่อดอกผิดเข้ามา กดลบ จะเป็นการลบรายการที่ต่อดอกผิดออกไป

5.จากนั้นกดต่อดอกเข้าใหม่ตามปกติ

1.ให้กดเข้าไปที่เมนูขายฝาก >  ดูรายการขายฝาก

2.กดปุ่มค้นหารายการขายฝาก

3.ใส่เลขที่ขายฝากที่ทำการไถ่คืนผิดและกดปุ่มค้นหา

4.โปรแกรมจะแสดงรายการที่ไถ่คืนผิดขึ้นมาให้กดปุ่มคลิกขวาที่รายการและเลือก ยกเลิกการไถ่คืน

5.จะขึ้นข้อความมาถามว่าต้องการยกเลิกการไถ่คืนเลขหรือไม่ ให้กด Yes

 เมื่อผู้ใช้ทำรายการเพิ่มลดเงินต้นผิด ผู้ใช้ในระดับ Admin สามารถยกเลิกรายการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าโปรแกรมโดยต้องเป็นผู้ใช้ในระดับ “Admin”

2.เปิดหน้า “ดูรายการขายฝาก”(>ขายฝาก >ดูรายการขายฝาก หรือกดที่ปุ่ม    )

3.ค้นหารายการที่ต้องการแก้ไข

4.คลิกขวาที่รายการจากนั้นเลือกแก้ไข

5.เมื่อปรากฏหน้ารายการขายฝาก ให้เลือกแทป “เพิ่มลดเงินต้น”

6.คลิกขวาที่รายการเพิ่มลดเงินต้นที่ต้องการ จากนั้นเลือก “ลบ”

ใส่สินค้าขายฝากผิด คลิกที่ปุ่ม 

1.กดปุ่มค้นหารายการขายฝากดังรูป

2.ใส่เลขที่ขายฝากในช่องเลขที่จากนั้นกดปุ่มค้นหา

3.คลิกขวาที่รายการเลือกแก้ไขดังรูป

4.เลือกรายการที่จะลบแล้วกดปุ่มเครื่องหมายลบ(-) จากนั้นใส่รายละเอียดสินค้าที่ถูกต้องใหม่แล้วกดปุ่มบวก(+)เพื่อลงรายการแล้วก็กดปุ่มบันทึก(F12)อีกที

กรณีที่ทำรายการขายทองผิดจะต้องทำการยกเลิกบิลที่ทำรายการผิดแล้วสินค้าจะคืนสต๊อกจึงทำรายการขายใหม่

1.ไปที่เมนู ซื้อ – ขายทอง  เลือก ดูรายการ POS ซื้อ – ขายทอง  จากนั้นเลือกเลขที่บิลที่ทำรายการผิด(กรณีที่ออกบิลvatแล้วต้องยกเลิกการออกvatก่อน โดยการคลิกขวาเลือกยกเลิกvatย่อหรือเต็ม)

2.คลิกขวาเลือก ยกเลิกบิล ตอบ Yes

3.จากนั้นจะขึ้นสถานะว่ายกเลิก แสดงว่ายกเลิกบิลเรียบร้อยแล้ว และสินค้าได้กลับคืนสต๊อกแล้ว จึงทำรายการใหม่

การตัดขายจากออมเงิน มี 2 วิธี คือ

1.กรณีไม่มีเลขที่สัญญา ต้อง เลือกตัดแบบ “ออมแบบไม่มีเลขที่สัญญา” จากหน้า ชำระเงิน

2.กรณีที่มีเลขที่สัญญา ต้อง เลือกตัดแบบ “ออมแบบมีเลขที่สัญญา”

กรณีที่ตัดบัญชีออมเงินผิด มีกรณีไหนบ้าง

1.ตัดผิดบัญชี

2.ตัดยอดเงินผิด

3.ตัดบิลลูกค้าผิดคน

ตัดบัญชีออมเงินผิด แก้ไขอย่างไร เบื้องต้น ให้เช็คว่าตัดบัญชีออมเงินผิดที่ รายการขายทอง หรือ ต่อดอก หรือ ไถ่คืน

1.ตัดบัญชีออมเงินผิดที่รายการขายทอง ให้เข้าไปค้นหาบิลขายของลูกค้ารายที่ตัดผิด ตรงเมนู ดูรายการ POS ซื้อ-ขายทอง แล้วค้นหาเลขที่บิลที่ผิดขึ้นมา

 

2.ถ้าบิลที่ตัดบัญชีผิด ยังไม่ออกใบกำกับภาษี ให้ทำการยกเลิกบิล (ต้องเป็นสิทธิผู้ใช้ระดับ Admin หรือ User ที่มีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลได้ จึงจะทำรายการยกเลิกบิลได้) โดย คลิกขวา ที่ตาราง ตรงเลขที่บิล แล้วเลือก เมนู “ยกเลิกบิล” จากนั้น ให้ไปทำรายการขายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีที่บิลขาย ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ให้ทำการยกเลิกการออก Vat ก่อน แล้วพิมพ์ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกออกมาเก็บไว้ และ ให้ทำการยกเลิกบิล อีกครั้ง ก่อนที่จะ บันทึกรายการขายใหม่ เพื่อตัดบัญชีออมเงินให้ถูกต้อง

4.กรณีที่ตัดบัญชีออมเงินผิด จากยอดต่อดอก ให้ทำการยกเลิกรายการต่อดอกนั้น โดยให้เข้าไปค้นหา เลขที่สัญญาขายฝาก จากเมนู ขายฝาก à ดูรายการขายฝาก

   1.ค้นหาเลขที่ขายฝาก ที่ทำการตัดบัญชีออมเงินผิด โดยกดปุ่ม “ค้นหารายการขาย”

   2.เมื่อค้นหารายการขายฝากมาได้แล้ว ให้ทำการ คลิกขวาที่ รายการนั้น แล้วเลือกแก้ไข เพื่อเข้าไปยกเลิกรา  การต่อดอก โดยคลิกที่ขวา ตรงตารางรายการดอกเบี้ยรับ ที่ลำดับรายการที่ผิด แล้วเลือก เมนู “ลบ” (ผู้มีสิทธิใช้ เมนูลบ ต้องเป็นผู้ใช้ ที่เป็น ผู้ใช้ ที่มีสิทธิแก้ไขข้อมูลได้ หรือ เป็น Admin เท่านั้น)

   3.เมื่อ ทำการลบรายการ ต่อดอกผิด เสร็จแล้ว ก็ทำ ต่อดอกใหม่

   4.กรณีที่ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ให้พิมพ์ใบกำกับภาษีที่ออกไปก่อนลบข้อมูลต่อดอก แล้วเก็บเอกสารนั้นเอาไว้ เป็นชุดที่ยกเลิก

5.กรณีที่ตัดบัญชีออมเงินผิด จากยอดไถ่คืน ให้ทำการยกเลิกรายการไถ่คืน แล้ว ทำไถ่ใหม่

1.ให้เข้าไปค้นเลขที่สัญญาขายฝากที่ไถ่ผิด จากเมนู ขายฝากàดูรายการขายฝาก

2.เมื่อค้นหาข้อมูลขึ้นมาได้แล้ว ให้คลิกขวา ตรงเลขที่สัญญานั้น เลือก เมนู “ยกเลิกการไถ่คืน”

3.ระบบจะ มี Message แจ้งเตือน เพื่อให้ยืนยัน การยกเลิกอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “Yes”

4.สิทธิการยกเลิก ต้องเป็นผู้ใช้งาน ที่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลได้ หรือ Admin เท่านั้น

หลังจากยกเลิกเสร็จแล้ว ให้ทำรายการใหม่ พร้อมทั้งตัดชำระเงิน ตามบัญชีออมเงินให้ถูกต้อง

1.เลือกที่เมนู ซื้อ-ขายทอง > ดูรายการ POS ซื้อ-ขายทอง

2.จากนั้นทำค้นหารายการที่ทำผิด เพื่อทำการยกเลิก

3.หากรายการที่เลือกมีการออกใบกำกับภาษี (VAT) ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกบิลได้ในทันทีจะต้อง คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ยกเลิกการออก Vat เต็ม หรือ Vat ย่อ ก่อนจึงจะสามารถทำการยกเลิกบิลได้

4.คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ยกเลิกบิล

5.เมื่อกดปุ่มยกเลิกบิลรายในช่อง สถานะยกเลิก ของรายการที่เลือกจะขึ้นว่า “ยกเลิก”

6.จากนั้นให้ทำรายการเปลี่ยนใหม่

1.กรณีเป็น Admin สามารถคลิกขวาลบหรือแก้ไขที่รายการเงินสด ณ ต้นวันหรือจะเป็นรายรับ-รายจ่ายอื่นๆเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ก็ได้ดังรูป

2.กรณีเป็น User สามารถแก้ไขได้อย่างเดียวเท่านั้นโดยการคลิกขวาและแก้ไขที่รายการดังรูป

3.หลังจากนั้นก็สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้แล้วกดปุ่มบันทึกดังรูป

1.เลือกที่เมนู ซื้อ-ขายทอง > ดูรายการ POS ซื้อ-ขายทอง

2.จากนั้นทำการค้นหารายการที่ทำผิด เพื่อทำการยกเลิก

3.หากรายการที่เลือกมีการออกใบกำกับภาษี (VAT) ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกบิลได้ในทันทีจะต้อง คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ยกเลิกการออก Vat เต็ม หรือ Vat ย่อ ก่อนจึงจะสามารถทำการยกเลิกบิลได้

4.คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก ยกเลิกบิล

5.เมื่อกดปุ่มยกเลิกบิลในช่อง สถานะยกเลิก ของรายการที่เลือกจะขึ้นว่า “ยกเลิก”

6.จากนั้นให้ทำรายการเปลี่ยนใหม่