วิธีแก้ไข การทำรายการออมเงิน-ออมทอง ผิด

1.เลือกเมนู ซื้อ-ขายทอง > ออมทอง

2.ค้นหารายการที่ออมทองผิด

3.กดปุ่มยกเลิกบิล จากนั้นสถานะยกเลิกบิลของรายที่เลือก จะเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกบิลแล้ว”

4.จากนั้นให้ทำการเพิ่มรายการออมทองใหม่

ออมเงินผิดสามารถแก้ไขได้โดยการถอนเงินมี 2 กรณีคือ

1.มีเลขที่สัญญา

2.ไม่มีเลขที่สัญญา

 

1.ถอนเงินโดยการปิดบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ามีเลขที่สัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถทำการปิดบัญชีได้

1.1.ให้ไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง แล้วเลือก เมนูถอนเงิน

1.2.เมื่อเข้ามาในหน้าถอนเงินแล้วให้กดปุ่มเพิ่ม

1.3.จากนั้นให้เลือกชื่อลูกค้าที่ทำรายการออมเงินผิด

1.4.เมื่อเลือกชื่อลูกค้าแล้วให้คลิกที่ปุ่มปิดบัญชีและกดบันทึก

1.5.เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วจากนั้นให้กด yes เพื่อทำการปิดบัญชี

 

2.แบบไม่มีเลขที่สัญญาให้ทำการถอนออกในจำนวนที่ออมเงินผิด

2.1 ให้ไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง แล้วเลือก เมนูถอนเงิน

.

2.2  เมื่อเข้ามาในหน้าถอนเงินแล้วให้กดปุ่มเพิ่ม

2.3 ค้นหาชื่อลูกค้าและใส่จำนวนเงินที่ออมผิด และกดปุ่มบันทึก

2.4.เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วจากนั้นให้กด yes เพื่อทำการบันทึกการถอนเงินออก

1.ไปที่เมนู ออมเงิน เพื่อออมเงินเข้าให้กับลูกค้าใหม่

2.เมื่อเข้าไปที่เมนูออมเงินแล้วให้ลูกค้ากด ที่  “เพิ่ม” เมื่อกด เพิ่ม แล้วให้กรอกรายละเอียด

3.กรอกชื่อลูกค้าและยอดเงินที่ถอนผิด

4.เมื่อทำการกดบันทึกตาม (3) แล้วจะเด้ง Pop up ขึ้นมา ถ้าจะบันทึกให้ตอบ ‘’YES’’ ถ้าไม่บันทึกให้ตอบ  ‘’No’’

กรณีที่ทำรายการขายทองผิดจะต้องทำการยกเลิกบิลที่ทำรายการผิดแล้วสินค้าจะคืนสต๊อกจึงทำรายการขายใหม่

1.โดยไปที่เมนู ซื้อ – ขายทอง  เลือก ดูรายการ POS ซื้อ – ขายทอง  จากนั้นเลือกเลขที่บิลที่ทำรายการผิด (กรณีที่ออกบิลvatแล้วต้องยกเลิกการออกvatก่อน โดยการคลิกขวาเลือกยกเลิกvatย่อหรือเต็ม)

2.คลิกขวาเลือก ยกเลิกบิล ตอบ Yes

3.จากนั้นจะขึ้นสถานะว่ายกเลิก แสดงว่ายกเลิกบิลเรียบร้อยแล้ว และสินค้าได้กลับคืนสต๊อกแล้ว จึงทำรายการใหม่