Select Page

 

 

บันทึกการนำออกทองผิด


1.เมื่อทำรายการนำออกผิดและปรับปรุงสต๊อกไปแล้วให้ทำการนำเข้าสินค้าโดยไปที่เมนู ซื้อ-ขายทอง > บันทึกการนำเข้าทอง

2.เมื่อเข้าไปที่เมนูบันทึกการนำเข้าทองแล้วให้กดปุ่มเพิ่ม

3.เลือกโรงงาน/ร้านส่งที่ต้องการและกดปุ่มบันทึก

4.กดปุ่มเพิ่มเพื่อเลือกรายการสินค้าที่นำออกผิด

5.เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่มแสดงข้อมูล จะแสดงรายละเอียดของสินค้าขึ้นมา หลังจากนั้นให้ใส่จำนวนที่ต้องการนำเข้า และกดปุ่มบันทึก เมื่อใส่สินค้าครบแล้วให้กดปุ่มปิด

6.โปรแกรมจะกลับมาที่หน้านำเข้าให้กดปุ่มบันทึกอีกครั้ง จะมีข้อความถามว่า ต้องการบันทึกข้อมูลลงในสต๊อกด้วยหรือไม่ให้กด Yes