วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ

เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้
การตั้งค่า - ปัญหา เครื่องพิมพ์
การติดตั้งหรือย้ายโปรแกรมร้านทองบนเครื่องอื่น