Select Page

JPOS โปรแกรมจัดการและบริหารร้านจิวเวลรี

Functions

JPOS

JPOS Plus

JPOS Turbo

จัดการระบบขายสินค้าแบบ 1 รหัส 1 สินค้า

จัดการระบบขายสินค้าแบบมีจำนวน

จัดการระบบซื้อคืนสินค้า

จัดการระบบขายสินค้าบนเว็บไซต์

จัดการระบบขายอะไหล่สินค้า

จัดการระบบการนำอะไหล่สินค้าไปผลิต

จัดการระบบงานสั่ง – งานซ่อมสินค้า

ออกใบรับประกันสินค้า

จัดการสต๊อกสินค้า

จัดการโอนสินค้าระหว่างสาขา

ตรวจนับสินค้าด้วย RFID

จัดการข้อมูลลูกค้า

จัดการตรวจนับสต๊อกสินค้าด้วย RFID

จัดการระบบรายรับรายจ่าย

จัดการระบบสรุปประจำวัน

ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้า

เพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ สมาร์ทการ์ด

ออกรายงานสต๊อกคงเหลือ

ออกรายงานรายรับ – รายจ่าย

ออกรายงานสินค้าขายดี

ออกรายงานสรุปประจำวัน

ออกใบกำกับภาษีขาย